Javne dražbe

JAVNA DRAŽBA – Stanovanjska zazidava OZARE Sn8, september 2020

JAVNA DRAŽBA – Stanovanjska zazidava OZARE Sn8, september 2020

Mestna občina Slovenj Gradec, v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), objavlja javno dražbo za prodajo sklopov nepremičnin na območju individualne stanovanjske zazidave »Ozare Sn8« v Slovenj Gradcu.

Preberi več...
JAVNA DRAŽBA – SKLOP CELJSKA-RONKOVA, pri ZIPO centru, september 2020

JAVNA DRAŽBA – SKLOP CELJSKA-RONKOVA, pri ZIPO centru, september 2020

Mestna občina Slovenj Gradec, v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), objavlja javno dražbo za prodajo sklop nepremičnin na območju Celjske ceste in Ronkove ulice, v bližini »ZIPO centra« v Slovenj Gradcu.

Preberi več...
JAVNA DRAŽBA – ZAZIDAVA POD GRADOM, september 2020

JAVNA DRAŽBA – ZAZIDAVA POD GRADOM, september 2020

Mestna občina Slovenj Gradec, v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), objavlja javno dražbo za prodajo treh (3) sklopov nepremičnin na območju individualne stanovanjske zazidave »Pod Gradom«.

Preberi več...
JAVNA DRAŽBA – SOTOČJE, parcela 850 244/74

JAVNA DRAŽBA – SOTOČJE, parcela 850 244/74

Mestna občina Slovenj Gradec, v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnine z ID znakom parcela 850 244/74.     Predmet prodaje je nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 2.364m2 z ID znakom parcela 850 244/74, ki se nahaja na območju »Sotočja« v Slovenj Gradcu. 

Preberi več...
JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC – OZARE -BLOKI – POPRAVEK

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC – OZARE -BLOKI – POPRAVEK

Javna dražba bo potekala v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, v četrtek, dne 28.11.2019, s pričetkom ob 12.00 uri.

Preberi več...
12345678910zadnji