Javne dražbe

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC – Nepremičnini s parc.št. 384/1 in 384/2 v k.o. Stari trgs

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnin – Nepremičnini s parc.št. 384/1 in 384/2 v k.o. Stari trg, in sicer:

  • 1 avgust 2018
  • Število pogledov: 1271

Zemljišči v skupni površini 2942 m2, in sicer:

  • parcela 849 384/1, stavbno zemljišče v izmeri 1408 m2;
  • parcela 849 384/2, stavbno zemljišče v izmeri 1534 m2;

 

 

Javna dražba bo potekala v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, v petek, 24.08.2018, s pričetkom ob 12.00 uri.

 

 

Datum zaključka razpisa24.8.2018 15:00:00

Dokumenti za prenos