Javne dražbe

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC – Nepremični parc.št. 384/1 in 384/2 v k.o. Stari trg, oktober 2018

  • 28 september 2018
  • Število pogledov: 567

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnin – Nepremični parc.št. 384/1 in 384/2 v k.o. Stari trg, oktober 2018, in sicer:

Zemljišči v skupni površini 2942 m2, in sicer:

  • parcela 849 384/1, stavbno zemljišče v izmeri 1408 m2;
  • parcela 849 384/2, stavbno zemljišče v izmeri 1534 m2;

Izklicna cena za prodajo zemljišč znaša 87.500,00 EUR.

 

Javna dražba bo potekala v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, v torek, dne 23.10.2018, s pričetkom ob 12.00 uri.

 

Datum zaključka razpisa23.10.2018 13:00:00

Dokumenti za prenos