Javne razgrnitve

Sklep o dopolnitvi sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih

Sklep o dopolnitvi sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih.

  • 14 december 2012
  • Število pogledov: 1918

Sklep o dopolnitvi sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih.

Dokumenti za prenos