Javne razgrnitve

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu individualne gradnje Pameče 83

  • 7 marec 2014
  • Število pogledov: 1299

Dokumenti za prenos