Javne razgrnitve

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta (OPN)

Mestna občina Slovenj Gradec obvešča javnost, da bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju OPN MOSG), ki ga je pod projektom št. 8020, v aprilu 2016 izdelalo podjetje ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d. o. o., Grajska ulica 7, Maribor.
  • 8 december 2016
  • Število pogledov: 4322

Gradivo iz prejšnje točke bo od četrtka 19. maja 2016 do vključno ponedeljka 20. junija 2016 javno razgrnjeno v dvorani  Mladinskega kulturnega centra Slovenj Gradec, Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec. Ogled dopolnjenega osnutka OPN MOSG je možen v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek od 8. do 18. ure.

V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec (www.slovenjgradec.si).

 

3.člen

V času javne razgrnitve bodo organizirane javne obravnave in sicer:

-  v sredo, 25. maja 2016, s pričetkom ob 18. uri v dvorani  Mladinskega kulturnega centra Slovenj Gradec, Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec,

-  v četrtek, 26. maja 2016,  s pričetkom ob 18. uri v Gasilskem domu v Pamečah,

-  v sredo, 1. junija 2016, s pričetkom ob 18. uri v Gasilskem domu Šmartno,

-  v četrtek, 2. junija 2016,  s pričetkom ob 18. uri v Kulturnem domu Podgorje.


Obrazec za pripombe in predloge na dopolnjen osnutek OPN

 

Obrazec za pripombe in predloge na dopolnjen osnutek OPN

Odlok

Občinski prostorski načrt Mestne občine Slovenj Gradec - JR

 Priloga 1 - Nezahtevni in enostavni objekti v Mestni občini Slovenj Gradec - JR

 Priloga 2 - Enote urejanja prostora na območjih varovanj in omejitev - JR

Strateški del:

00_NASLOVNI_LISTI:

01_Naslovnica;

02_Vsebina_kazalo;

Datoteke:

Karta_1_Zasnova_prostorskega_razvoja

Karta_2a_PRIKAZ ZASNOVE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE

Karta_2b_PRIKAZ ZASNOVE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE

Karta_3_PRIKAZ OKVIRNIH OBMOČIJ NASELIJ_VKLJUČNO Z OBMOČJI SANACIJE RAZPRŠENE GRADNJE IN OKVIRNIH OBMOČIJ RAZPRŠENE POSELITVE

Karta_4_PRIKAZ USMERITEV ZA RAZVOJ POSELITVE IN ZA CELOVITO PRENOVO

Karta_5_PRIKAZ USMERITEV ZA RAZVOJ KRAJINE

Karta_6_PRIKAZ USMERITEV ZA DOLOČITEV NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČ

Izvedbeni del:

1_PREGLEDNA_KARTA: 01_Pregledna_karta_razdelitev_na_liste; - IZ TEGA LISTA NAJDETE PODROČJE, KI VAS PODROBNEJE ZANIMA. VSI TI LISTI PA SO POTEM POSAMIČNO DODANI K PRIPONKAM!!!!!!

2_NRP_GJI_PREGLEDNA: Pregledna_karta_občine_s_prikazom_osnovne_namenske_rabe_in_ključnih_omrežij_GJI;

3_EUP_PNRP_JPG: karte kartografskega dela v merilu 1:5.000 s prikazom podrobnejše namenske rabe prostora (pNRP), 41 kart; V tem delu predlagam da poiščete območje ki vas zanima iz pregledne karte in potem pogledate le tisti list, ki se tiče vašega zanimanja. Vseh 41 listov pa najdete v pripetih datotekah!

Prikaz območij enot urejanja prostora ter območij varovanj, omejitev in regulacij

List_011-G2723.jpg

List_012-G2724.jpg

List_020-G2733.jpg

List_021-G2734.jpg

List_022-G2735.jpg

List_030-G2744.jpg

List_031-G2745.jpg

List_032-G2746.jpg

 

LEGENDA:

Legenda datoteka