Javne razgrnitve

S K L E P o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona Pameče«

  • 19 julij 2016
  • Število pogledov: 1580