Javne razgrnitve

Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Motokros Slovenj Gradec; I. faza

  • 25 julij 2016
  • Število pogledov: 1731