Javne razgrnitve

Druga javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega načrta Sv2 – celjska cesta vzhod

  • 22 avgust 2016
  • Število pogledov: 2097

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek  odloka o občinskem podrobnem prostorskem Sv2 – Celjska cesta vzhod. Pripombe in predloge se lahko do vključno 5. septembra 2016 dajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis  na Obrazec za pripombe na kraju razgrnitve, lahko se pošljejo na Urad župna Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska 5, Slovenj Gradec ali posreduje na elektronski naslov info@slovenjgradec.si (v rubriko "zadeva" navesti ključne besede "OPPN Sv2- Celjska cesta vzhod"). Obrazec za pripombe je na voljo na mestu javne razgrnitve in na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec.