Javne razgrnitve

ZAVZETA STROKOVNA STALIŠČA DO PRIPOMB NA JAVNI RAZGRNITVI NA DOPOLNJEN OSNUTEK OPN MOSG

V skladu z veljavno zakonodajo je občina dolžna sprejeti in objaviti stališča do pripomb, danih na javni razgrnitvi. V nadaljevanju so prejete pripombe in predlogi predstavljene, obravnavane, do njih pa so oblikovana strokovna stališča.

  • 3 februar 2017
  • Število pogledov: 3352

Priloga:

Dokumenti za prenos