Javne razgrnitve

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Sn3 »Krnice2« - del

  • 18 maj 2017
  • Število pogledov: 647