Javne razgrnitve

DOPOLNJEN OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU »KATICA«

Gradivo v priloženih dokumentih

  • 24 maj 2017
  • Število pogledov: 1362

Dokumenti za prenos