Javne razgrnitve

DOPOLNJEN OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU Sv2 – CELJSKA CESTA VZHOD

  • 14 avgust 2017
  • Število pogledov: 1630