Javne razgrnitve

SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU INDIVIDUALNE ZAZIDAVE Sn 5C PAMEČE

  • 27 marec 2018
  • Število pogledov: 525

Dokumenti za prenos