Javne razgrnitve

SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU INDIVIDUALNE ZAZIDAVE Sn 5C PAMEČE

  • 13 april 2018
  • Število pogledov: 245

Dokumenti za prenos