Javne razgrnitve

DOPOLNJEN OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU »KATICA«

  • 20 december 2018
  • Število pogledov: 980

Gradivo v prilogah: