Javne razgrnitve

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC (SDOPN1 MOSG)

Mestna občina Slovenj Gradec sporoča, da bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec (SDOPN1 MOSG), ki ga je pod projektom št. 18056, v marcu 2020 izdelalo podjetje ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d. o. 0., Grajska ulica 7, Maribor.

  • 20 marec 2020
  • Število pogledov: 135

Gradivo bo od ponedeljka 23. marca 2020 do vključno četrtka 23. aprila 2020 javno razgrnjeno v avli Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec. Ogled dopolnjenega osnutka SDOPNI MOSG je možen v ponedeljek, torek in četrtek od 8:00 do 15:00 ure, v sredo od 8:00 do 17:00 ure in v petek od 8:00 do 13:00 ure.

času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani (vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti) podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku SDOPNI MOSG na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec ali na elektronski naslov info@slovenigradec.si. Pripombe in predloge bo možno vpisati tudi v knjigo pripomb, ki bo na mestu javne razgrnitve, oziroma jih podati ustno na zapisnik ali pisno na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani občine (www.slovenjgradec.si).

Več informacij v priponki, prav tako najdete v prilogi tudi spremembe in dopolnitev v času kriznih ukrepov.

Dokumenti za prenos