Javne razgrnitve

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE

ZA INDIVIDUALNO ODSTOPANJE OD PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV, KI VELJAJO ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA SG-105 (na območju občinskega lokacijskega načrta POSLOVNO STORITVENE CONE SLOVENJ GRADEC – OZARE IN SEVERNE OBVOZNICE STARI TRG) Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov: 1640

  • 16 junij 2020
  • Število pogledov: 131
Objavljeno: 16.6.2020

Dokumenti za prenos