Javne razgrnitve

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA INDIVIDUALNO ODSTOPANJE OD PIP ZA EUP ŠM-18, ŠM-19 IN OM-327

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA INDIVIDUALNO ODSTOPANJE OD PIP ZA EUP ŠM-18, ŠM-19 IN OM-327

– (Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov: 1485) - individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev.
Preberi več...
JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LP NA OBMOČJU OLN  PSC SLOVENJ GRADEC – OZARE IN SEVERNE OBVOZNICE STARI TRG – (Id. št. LP  v zbirki prostorskih aktov: 1120)
DOPOLNJEN OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU »KATICA«
DOPOLNJEN OSNUTEK OPPN INDIVIDUALNE STANOVANJSKE ZAZIDAVE POD GRADOM; III. FAZA
DOPOLNJEN OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV UREDITVENEGA NAČRTA »SOTOČJE«

DOPOLNJEN OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV UREDITVENEGA NAČRTA »SOTOČJE«

Priloge:

Preberi več...
12345678910zadnji