Javne razgrnitve

SKLEP  o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu individualna stanovanjska gradnja »Gozdna pot« v Slovenj Gradcu.
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu individualne gradnje Pameče 83
Svečana podelitev diplom diplomantkam in diplomantom Višje strokovne šole Slovenj Gradec

Svečana podelitev diplom diplomantkam in diplomantom Višje strokovne šole Slovenj Gradec

7. marca 2013 je Višja strokovna šola Slovenj Gradec na že 14. Svečani podelitvi diplom diplomantkam in diplomantom podelila 73 novih diplom, tako rednim kot izrednim študentom. Prireditev je potekala v prostorih Mladinsko kulturnega centra Slovenj Gradec, program pa je popestrila znana slovenska pevka zabavne glasbe Irena Vrčkovnik.
Preberi več...
Sklep o dopolnitvi sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih

Sklep o dopolnitvi sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih

Sklep o dopolnitvi sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih.

Preberi več...
Sklep o dopolnitvi sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih
Prvi234567891011