Javne razgrnitve

SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU INDIVIDUALNE ZAZIDAVE Sn 5C PAMEČE
SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU INDIVIDUALNE ZAZIDAVE ŠMARTNO – KRNICE (SC 8) (URADNI LIST RS, ŠT. 8/1990)

SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU INDIVIDUALNE ZAZIDAVE ŠMARTNO – KRNICE (SC 8) (URADNI LIST RS, ŠT. 8/1990)

Priloge: Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave Šmartno – Krnice (SC 8) (Uradni list RS, št. 8/1990) v priponki

Preberi več...
SEZNANITEV S STALIŠČI DO PRIPOMB NA DOPOLNJEN OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU »KATICA« PODANIH V ČASU JAVNE RAZGRNITVE

SEZNANITEV S STALIŠČI DO PRIPOMB NA DOPOLNJEN OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU »KATICA« PODANIH V ČASU JAVNE RAZGRNITVE

Stališča do pripomb na razgrnjen dopolnjen osnutek v času javne razgrnitve v priponki:
Preberi več...
DOPOLNJEN OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU Sv2 – CELJSKA CESTA VZHOD
SKLEP O TRETJI JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU SV2 – CELJSKA CESTA VZHOD
12345678910zadnji