Javne razgrnitve

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE SN3 – »KRNICE2« - DEL
DOPOLNJEN OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU »KATICA«

DOPOLNJEN OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU »KATICA«

Gradivo v priloženih dokumentih.

Preberi več...
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Sn3 »Krnice2« - del
SKLEP O POSTOPKU PRIPRAVE IZDELAVE OPPN ZA TURISTIČNO OBMOČJE – NASELJE SONCE
ZAVZETA STROKOVNA STALIŠČA DO PRIPOMB NA JAVNI RAZGRNITVI NA DOPOLNJEN OSNUTEK OPN MOSG

ZAVZETA STROKOVNA STALIŠČA DO PRIPOMB NA JAVNI RAZGRNITVI NA DOPOLNJEN OSNUTEK OPN MOSG

V skladu z veljavno zakonodajo je občina dolžna sprejeti in objaviti stališča do pripomb, danih na javni razgrnitvi. V nadaljevanju so prejete pripombe in predlogi predstavljene, obravnavane, do njih pa so oblikovana strokovna stališča.

Preberi več...
12345678910zadnji