Javne razgrnitve

JAVNO NAZNANILO  o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta (OPN)

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta (OPN)

Mestna občina Slovenj Gradec obvešča javnost, da bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju OPN MOSG), ki ga je pod projektom št. 8020, v aprilu 2016 izdelalo podjetje ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d. o. o., Grajska ulica 7, Maribor.
Preberi več...
SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O LOKACIJSKEM NAČRTU INDUSTRIJSKA CONA »PAMEČE – TROBLJE ENOTA PI1B«
Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev ZN Šmartno Krnice

Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev ZN Šmartno Krnice

Preberi več...
Druga javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega načrta Sv2 – celjska cesta vzhod
Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Motokros Slovenj Gradec; I. faza
12345678910zadnji