Javne razgrnitve

SKLEP O POSTOPKU PRIPRAVE IZDELAVE OPPN ZA TURISTIČNO OBMOČJE – NASELJE SONCE
ZAVZETA STROKOVNA STALIŠČA DO PRIPOMB NA JAVNI RAZGRNITVI NA DOPOLNJEN OSNUTEK OPN MOSG

ZAVZETA STROKOVNA STALIŠČA DO PRIPOMB NA JAVNI RAZGRNITVI NA DOPOLNJEN OSNUTEK OPN MOSG

V skladu z veljavno zakonodajo je občina dolžna sprejeti in objaviti stališča do pripomb, danih na javni razgrnitvi. V nadaljevanju so prejete pripombe in predlogi predstavljene, obravnavane, do njih pa so oblikovana strokovna stališča.

Preberi več...
JAVNO NAZNANILO  o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta (OPN)

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta (OPN)

Mestna občina Slovenj Gradec obvešča javnost, da bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju OPN MOSG), ki ga je pod projektom št. 8020, v aprilu 2016 izdelalo podjetje ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d. o. o., Grajska ulica 7, Maribor.
Preberi več...
SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O LOKACIJSKEM NAČRTU INDUSTRIJSKA CONA »PAMEČE – TROBLJE ENOTA PI1B«
Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev ZN Šmartno Krnice

Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev ZN Šmartno Krnice

Preberi več...
12345678910zadnji