Javne razgrnitve

Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Motokros Slovenj Gradec; I. faza
DOPOLNJEN OSNUTEK sprememb in dopolnitev  Odloka o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona Pameče«

DOPOLNJEN OSNUTEK sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona Pameče«

(Uradni list RS, št. 30/2004, 89/2012)
Preberi več...
S K L E P o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona Pameče«
S K L E P o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Motokros Slovenj Gradec; I. faza
SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE UREJANJA OBMOČJA “MOTOKROS” SLOVENJ GRADEC

SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE UREJANJA OBMOČJA “MOTOKROS” SLOVENJ GRADEC

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Motokros Slovenj Gradec; I. faza (Uradni list RS, št. 40/2013).\r\n
Preberi več...
Prvi12345678910