Naročila in objave

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino:
Preberi več...
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI REKONSTRUKCIJA CESTE JP 877831 (POT OB HOMŠNICI)

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI REKONSTRUKCIJA CESTE JP 877831 (POT OB HOMŠNICI)

ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB: 02.07.2020 do 10:00 ure.

Preberi več...
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI REKONSTRUKCIJA CESTE JP 879591 Šmartno pri Slovenj Gradcu (Novak – Stopernik)

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI REKONSTRUKCIJA CESTE JP 879591 Šmartno pri Slovenj Gradcu (Novak – Stopernik)

ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB: 02.07.2020 do 10:00 ure.
Preberi več...
XIII. JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

XIII. JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec objavlja javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena in zgrajena, v najem.

Preberi več...
NAROČILO MALE VREDNOSTI: MOST ČEZ REKO MISLINJO »DAPLAST« V ŠMARTNEM PRI SLOVENJ GRADCU TER UREDITEV IN STABILIZACIJA STRUGE

NAROČILO MALE VREDNOSTI: MOST ČEZ REKO MISLINJO »DAPLAST« V ŠMARTNEM PRI SLOVENJ GRADCU TER UREDITEV IN STABILIZACIJA STRUGE

ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB: 24.06.2020 do 10:00 ure.

Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI MOSG

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI MOSG

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin:

Preberi več...
JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI »SANACIJA PLAZU POD OBJEKTOM GMAJNA 25B, OB JAVNI POTI JP 878851«
NATEČAJ ZA IZVIRNO OTROŠKO LIKOVNO IN LITERARNO DELO TER FOTOGRAFIJO 2020

NATEČAJ ZA IZVIRNO OTROŠKO LIKOVNO IN LITERARNO DELO TER FOTOGRAFIJO 2020

Mestna občina Slovenj Gradec, mesto glasnik miru, v sodelovanju s Koroško galerijo likovnih umetnosti razpisuje natečaj za izvirno otroško likovno in literarno delo ter fotografijo 2020 (izviren otroški in mladinski prispevek). Rok za oddajo prispevkov je 30. junij 2020.

Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi za nepremičnino: poslovni prostor v poslovno stanovanjskem objektu Glavni trg 9 v Slovenj Gradcu, v izmeri 45,45 m2, pritličje, identifikacijska številka 850 736 003.

Preberi več...
PREVOZI UČENCEV V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC, ŠOLSKO LETO 2020/2021, ŠT. 430-0011/2020

PREVOZI UČENCEV V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC, ŠOLSKO LETO 2020/2021, ŠT. 430-0011/2020

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javni razpis za prevoze učencev v Mestni občini Slovenj Gradec v šolskem letu 2020/2021.

Preberi več...
PONOVNO PODALJŠANJE ROKA za prijavo na Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja kulturne dediščine v letu 2020

PONOVNO PODALJŠANJE ROKA za prijavo na Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja kulturne dediščine v letu 2020

 

MO Slovenj Gradec je v Uradnem listu RS, št. 10/20 z dne 21.2.2020 objavila Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju kulturne dediščine v letu 2020, v Uradnem listu RS, št. 35/20 z dne 27.3.2020 pa še obvestilo o podaljšanju Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov na področju kulturne dediščine v letu 2020.

Preberi več...
PONOVNO PODALJŠANJE ROKA za prijavo na Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja kulture v letu 2020

PONOVNO PODALJŠANJE ROKA za prijavo na Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja kulture v letu 2020

 

MO Slovenj Gradec je v Uradnem listu RS, št. 10/20 z dne 21.2.2020 objavila Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju kulture v letu 2020, v Uradnem listu RS, št.  35 /20 z dne 27.3.2020 pa še obvestilo o podaljšanju Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov na področju kulture v letu 2020.

 

Preberi več...
RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH ODLIČIJ ZA LETO 2020

RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH ODLIČIJ ZA LETO 2020

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javni razpis za podelitev občinskih odličij (občinska plaketa ali nagrada ter naziv častni občan MOSG) za leto 2020. Predloge z obrazložitvami je potrebno poslati najkasneje do petka, 31. julija 2020, na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, Komisija za odlikovanja, nagrade in priznanja pri Mestnem svetu Mestne občine Slovenj Gradec.

Preberi več...
RAZPIS ZA PODELITEV VRUNČEVIH ODLIČIJ ZA LETO 2020

RAZPIS ZA PODELITEV VRUNČEVIH ODLIČIJ ZA LETO 2020

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javni razpis za podelitev Vrunčevih odličij na področju vzgoje in izobraževanja za leto 2020. Predloge je potrebno poslati najkasneje do petka, 31. julija 2020, na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, Komisija za podelitev Vrunčevih priznanj pri Mestnem svetu MO Slovenj Gradec.
Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MALIH KOMUNALNIH  ČISTILNIH NAPRAV NA OBMOČJU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC V LETU 2020

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV NA OBMOČJU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC V LETU 2020

Upravičenci do sofinanciranja so  fizične osebe – lastniki stanovanjskih stavb na območju Mestne občine Slovenj Gradec. V primeru izgradnje skupne male čistilne naprave za več stanovanjskih stavb, je nosilec investicije (vlagatelj) tisti, na katerem zemljišču bo čistilna naprava zgrajena.

Preberi več...
JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC (SDOPN1 MOSG)

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC (SDOPN1 MOSG)

Mestna občina Slovenj Gradec sporoča, da bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec (SDOPN1 MOSG), ki ga je pod projektom št. 18056, v marcu 2020 izdelalo podjetje ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d. o. 0., Grajska ulica 7, Maribor.

Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine: Parc. št. 1041/3 k.o. 850 – Slovenj Gradec, v izmeri 76 m2.

Preberi več...
JAVNA OBJAVA IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE TR-05 STANOVANJSKO NASELJE

JAVNA OBJAVA IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE TR-05 STANOVANJSKO NASELJE

Na podlagi 108. in 118. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS št. 61/17, 72/17-popr.) Mestna občina Slovenj Gradec objavlja izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje TR-05 stanovanjsko naselje.

Preberi več...
JAVNA OBJAVA IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA STANOVANJSKO NASELJE VRANJEK ( EUP SG-68)

JAVNA OBJAVA IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA STANOVANJSKO NASELJE VRANJEK ( EUP SG-68)

Na podlagi 108. in 118. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS št. 61/17, 72/17-popr.) Mestna občina Slovenj Gradec objavlja izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje Vranjek (EUP SG-68).

Preberi več...
JAVNI PROGRAMSKI RAZPIS ZA IZBOR KULTURNIH PROGRAMOV/PROJEKTOV NA PODROČJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

JAVNI PROGRAMSKI RAZPIS ZA IZBOR KULTURNIH PROGRAMOV/PROJEKTOV NA PODROČJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

ki jih bo v letu 2020 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: razpis Slovenj Gradec-PrP-2020)
Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:

Preberi več...
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V LASTI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine:

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2020

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2020

Mestna občina Slovenj Gradec razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2020.

Preberi več...
Javna razgrnitev Predloga sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec (SD OPN 4) – kratek postopek

Javna razgrnitev Predloga sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec (SD OPN 4) – kratek postopek

Javna razgrnitev Predloga sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec (SD OPN 4) – kratek postopek

Priloge: GRADIVO V PRIPONKI

Preberi več...
JR ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU MLADINSKIH PROGRAMOV V MO SLOVENJ GRADEC

JR ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU MLADINSKIH PROGRAMOV V MO SLOVENJ GRADEC

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje javno dostopnih mladinskih programov in projektov, ki jih izvajajo mladinske nepridobitne organizacije v Mestni občini Slovenj Gradec.
Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA

Mestna občina Slovenj Gradec je v Uradnem listu RS, št. 4/2020, objavila javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2020. Razpisno dokumentacijo lahko najdete tukaj. Rok za oddajo ponudb je 26. 2. 2020.

Preberi več...
JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA INDIVIDUALNO ODSTOPANJE OD PIP ZA EUP ŠM-18, ŠM-19 IN OM-327

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA INDIVIDUALNO ODSTOPANJE OD PIP ZA EUP ŠM-18, ŠM-19 IN OM-327

– (Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov: 1485) - individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev.
Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino – poslovni prostori na tržnici v  Slovenj Gradcu, Poštna ul. 4, v skupni površini  30,28 m2  (prodajalna, pasaža, skupne sanitarije),  identifikacijska številka  850-745-1.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, KI NISO PREDMET DRUGIH PRORAČUNSKIH FINANCIRANJ ZA LETO 2020

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, KI NISO PREDMET DRUGIH PRORAČUNSKIH FINANCIRANJ ZA LETO 2020

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javni razpis, katerega namen je finančno podpreti projekte pravnih in fizičnih oseb ter društev, klubov in drugih organizacij, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Slovenj Gradec in pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti občine, izboljšajo kakovost življenja občanov in dostopnost do različnih dejavnosti.
Preberi več...
2. JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO PREMIČNIN NA LETNEM KOPALIŠČU SLOVENJ GRADEC

2. JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO PREMIČNIN NA LETNEM KOPALIŠČU SLOVENJ GRADEC

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja razpis za Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnin na Letnem kopališču Slovenj Gradec.

Preberi več...
12