Naročila in objave

SKLEP O ZAČETKU SD ODLOKA O OLN POSLOVNO STORITVENE CONE SLOVENJ GRADEC – OZARE IN SEVERNE OBVOZNICE STARI TRG (UL. RS, ŠT. 104/2006 IN 1/2017)
POVABILO K PREDLOŽITVI PONUDBE ZA IZVEDBO GOI DEL ZA PROJEKT "FONTANA"

POVABILO K PREDLOŽITVI PONUDBE ZA IZVEDBO GOI DEL ZA PROJEKT "FONTANA"

Vabimo vas, da nam predložite ponudbo za izvedbo javnega naročila »IZVEDBA GOI DEL ZA FONTANA«. 
Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV VRUNČEVIH ODLIČIJ NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA ZA LETO 2017

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV VRUNČEVIH ODLIČIJ NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA ZA LETO 2017

Na podlagi 19. člena Odloka o priznanjih Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 31/2014- UPB1, 81/2016) Komisija za podelitev Vrunčevih priznanj pri Občinskem svetu Mestne občine Slovenj Gradec, objavlja

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH ODLIČIJ ZA LETO 2017

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH ODLIČIJ ZA LETO 2017

Na podlagi 19. člena Odloka o priznanjih Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 31/2014 – UPB1, 81/2016) Komisija za podelitev občinskih priznanj pri Občinskem svetu Mestne občine Slovenj Gradec, objavlja:
Preberi več...
NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO – zemljišče parcela 851 400/55

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO – zemljišče parcela 851 400/55

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo, in sicer zemljišče parcela 851 400/55.

Preberi več...
PREKLIC JAVNE DRAŽBE ZA PRODAJO NEPREMIČNIN MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC – NOVA OPREMA 2017, RAZPISANE ZA DNE 20.04.2017

PREKLIC JAVNE DRAŽBE ZA PRODAJO NEPREMIČNIN MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC – NOVA OPREMA 2017, RAZPISANE ZA DNE 20.04.2017

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja PREKLIC javne dražbe za prodajo sklopa nepremičnin »Nova oprema 2017«, objavljene na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, dne 04.04.2017 in razpisane za v četrtek, dne 20.04.2017 on 13.uri.

Preberi več...
SKLEP O POSTOPKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU (KRNICE)

SKLEP O POSTOPKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU (KRNICE)

Objavljamo Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Sn3 – Krnice2 (Uradni list RS, št. 104/2011).
Preberi več...
JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC – Celjska cesta 2017

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC – Celjska cesta 2017

Javna dražba za prodajo solastniškega deleža na stavbnem zemljišču parcela 850 837 v k.o. 850 – Slovenj Gradec, ki ustreza velikosti 1.200m2 oziroma idealni delež 200/473.

Preberi več...
IZVEDBA GOI DEL ZA REKONSTRUKCIJO MANSARDE NA POŠ SELE – VRHE

IZVEDBA GOI DEL ZA REKONSTRUKCIJO MANSARDE NA POŠ SELE – VRHE

Vabimo vas, da nam predložite ponudbo za izvedbo javnega naročila »Izvedba GOI del za rekonstrukcijo mansarde na POŠ SELE - VRHE«

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2017

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2017

Mestna občina Slovenj Gradec razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2017, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013.

Preberi več...
VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

VVZ Slovenj Gradec vabi k VPISU PREDŠOLSKIH OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018. Vpis bo potekal 2.3. in 3.3.2017 v enoti Mislinja – Sončni škrat (Šentlenart 31) in od 6.3. do 15.3.2017 v enoti Maistrova – Škratica Mica (v svetovalni službi vrtca, Maistrova ulica 2a), vsak dan med 8.00 in 15.00 uro, ob sredah med 8.00 in 17.00 uro.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI/PROGRAMOV/PROJEKTOV/PRIREDITEV, KI NISO PREDMET DRUGIH FINANCIRANJ IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC V LETU 2017

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI/PROGRAMOV/PROJEKTOV/PRIREDITEV, KI NISO PREDMET DRUGIH FINANCIRANJ IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC V LETU 2017

Namen razpisa je finančno podpreti dejavnosti/programe/projekte/prireditve (v nadaljevanju: projekte) pravnih in fizičnih oseb ter društev, klubov in drugih organizacij, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Slovenj Gradec in pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti občine, izboljšajo kakovost življenja občanov in dostopnost do različnih dejavnosti.
Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV ŽELEZNIKARJEVIH PRIZNANJ IN PRIZNANJ ŠPORTNE ZVEZE SLOVENJ GRADEC

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV ŽELEZNIKARJEVIH PRIZNANJ IN PRIZNANJ ŠPORTNE ZVEZE SLOVENJ GRADEC

Objavljamo razpisa za podelitev priznanj na področju športa v letu 2016.

Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA LETO 2016  ZA PODELITEV  ŽELEZNIKARJEVE NAGRADE IN ŽELEZNIKARJEVIH PLAKET

JAVNI RAZPIS ZA LETO 2016 ZA PODELITEV ŽELEZNIKARJEVE NAGRADE IN ŽELEZNIKARJEVIH PLAKET

Na podlagi 19. člena Odloka o priznanjih Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 31/2014-UPB1, 81/2016), Komisija za podelitev Železnikarjevih priznanj pri Občinskem svetu Mestne občine Slovenj Gradec, objavlja JAVNI RAZPIS ZA LETO 2016 za podelitev  ŽELEZNIKARJEVE NAGRADE in ŽELEZNIKARJEVIH PLAKET.

Preberi več...
NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE MO SLOVENJ GRADEC – NEPREMIČNINA PARTIZANSKI DOM NA KOPAH, LEGEN 168, 2383 ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU

NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO NEPREMIČNINE MO SLOVENJ GRADEC – NEPREMIČNINA PARTIZANSKI DOM NA KOPAH, LEGEN 168, 2383 ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU

Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine Partizanski dom na Kopah, Legen 168, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu ID znak: 846-1418/25-0, k.o. 846-Gradišče (stavbno zemljišče v izmeri 3.000,00 m2) na kateri stojita stavba št. 371, k.o. 846-Gradišče (nestanovanjska stavba, neto površina 405,84 m2) in stavba št. 377, k.o. 846-Gradišče (nestanovanjska stavba, neto površina 639,89 m2). Izhodiščna cena za prodajo je 265.586,00 EUR.

Preberi več...
DOPOLNJEN OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O LOKACIJSKEM NAČRTU INDUSTRIJSKA CONA »PAMEČE – TROBLJE ENOTA PI1B«
JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJNO NEPREMIČNIN MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC – NOVEMBER 2016

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJNO NEPREMIČNIN MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC – NOVEMBER 2016

SPREMEMBA TERMINA JAVNE DRAŽBE IN PODALJŠANJE ROKA ZA ODDAJO PRIJAVE TER PLAČILA VARŠINE


Javna dražba bo potekala v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, v torek dne 06.12.2016, s pričetkom ob 12.00 uri.

Preberi več...
IMENOVANJE KOMISIJE ZA POIMENOVANJE ULIC, TRGOVIN NASELIJ V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC

IMENOVANJE KOMISIJE ZA POIMENOVANJE ULIC, TRGOVIN NASELIJ V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC

Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec bo imenoval Komisijo za poimenovanje ulic, trgov in naselij v Mestni občini Slovenj Gradec.

Preberi več...
NMV - Izdelava projektne dokumentacije za stanovanjski blok Polje - Popravek 13.10.2016

NMV - Izdelava projektne dokumentacije za stanovanjski blok Polje - Popravek 13.10.2016

Mestna občina Slovenj Gradec vabi vse zainteresirane ponudnike za oddajo ponudb za IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA STANOVANJSKI BLOK POLJE. Razpisna dokumentacija, vključno s projektno nalogo je v priloženih dadotekah. Ponudbe je potrebno oddati do 21.10. do 10.00 ure, odpiranje ponudb bo 21.10.2016 ob 11.00 uri.

Preberi več...
ZAKLJUČENO - Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

ZAKLJUČENO - Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino –garaža ob Partizanski poti v Slovenj Gradcu, stoječe na parc. št. 1022 k.o. Slovenj Gradec

Preberi več...
SKLEP o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave Šmartno – Krnice (SC 8) (Uradni list RS, št. 8/1990)
POPRAVEK JAVNE DRAŽBE – OKTOBER 2016, objavljene na spletni strani dne 19.09.2016

POPRAVEK JAVNE DRAŽBE – OKTOBER 2016, objavljene na spletni strani dne 19.09.2016

Javna dražba za prodajo naslednjih zemljišč: 1. zemljišče P-V, parc. št. 289/4 k.o. 850-Slovenj Gradec v izmeri 1.631m2; 2. sklop zemljišč P-Z, ki zajema zemljišče s parc. št. 289/11 k.o. 850-Slovenj Gradec v izmeri 2.340m2 in zemljišče s parc. št. 289/12 k.o. 850-Slovenj Gradec v izmeri 322m2.
Preberi več...
NMV – 2. POPRAVEK 30.9.2016 »IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJO DEGRADIRANEGA INDUSTRIJSKEGA OBMOČJA NOVA OPREMA« - Prijava do 4.10.2016 do 10.00 ure

NMV – 2. POPRAVEK 30.9.2016 »IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJO DEGRADIRANEGA INDUSTRIJSKEGA OBMOČJA NOVA OPREMA« - Prijava do 4.10.2016 do 10.00 ure

Predmet javnega naročila je oddaja del za izdelavo projektne dokumentacije (IDZ, PGD, PZI in PID) za sanacijo degradiranega industrijskega območja - Nova oprema v Slovenj Gradcu.
Preberi več...
JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC – OKTOBER 2016

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNIN MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC – OKTOBER 2016

Javna dražba za prodajo sklopa zemljišč, ki je sestavljen iz zemljišča P-V, ki zajema zemljišče parc. št. 289/4 v izmeri 1.631m2, k.o. 850-Slovenj Gradec in zemljišč P-Z, ki zajema zemljišči parc. št. 289/11 v izmeri 2.340m2 in parc. št. 289/12 v izmeri 322m2, obe k.o. 850-Slovenj Gradec v skupni površini 2.662m2.
Preberi več...
REZULTATI OCENJEVANJA NATEČAJA ZA IZDELAVO LOGOTIPA POSAMEZNIH ENOT VZGOJNO VARSTVENEGA ZAVODA

REZULTATI OCENJEVANJA NATEČAJA ZA IZDELAVO LOGOTIPA POSAMEZNIH ENOT VZGOJNO VARSTVENEGA ZAVODA

Spoštovani! Obveščamo vas, da je strokovna komisija za ocenjevanje logotipov za javni natečaj za izdelavo logotipov posameznih enot Vzgojno varstvenega zavoda Slovenj Gradec izbrala nagrajenca natečaja.

Preberi več...
Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za podelitev koncesije storitev Energetska prenova in storitev energetskega upravljanja javni

Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za podelitev koncesije storitev Energetska prenova in storitev energetskega upravljanja javni

Ekonomska doba projekta je 15 let. Promotor mora poleg izvedbe ukrepov energetske sanacije objektov, morebiti potrebnega investicijskega vzdrževanja, tekočega vzdrževanja in energetskega knjigovodstva ponuditi tudi energetsko upravljanje objektov za celotno ekonomsko dobo. Promotor mora omogočiti nemoteno uporabo objektov v času izvedbe potrebnih ukrepov energetske sanacije javnih objektov po vnaprej dogovorjenem načinu z javnimi partnerji, da bo delovanje uporabnikov teh objektov lahko nemoteno potekalo.

Preberi več...
Imenovanje občinske volilne komisije

Imenovanje občinske volilne komisije

Občinski volilni komisiji Mestne občine Slovenj Gradec bo v mesecu oktobru 2016 potekel mandat. Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani komisije in njihovi namestniki pa se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov. Občinska volilna komisija ima najpomembnejše in najodgovornejše naloge pri občinskih volitvah, saj mora v celoti skrbeti za zakonitost in pravilnost izvedbe volitev v občini.

Preberi več...
POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA PREVOZ UČENCEV IZ OBMOČJA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA PREVOZ UČENCEV IZ OBMOČJA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

Povabilo k oddaji ponudbe »Prevoz učencev iz območja Mestne občine Slovenj Gradec do socialnovarstvenega zavoda – Dnevnega centra Ravne na Koroškem, za šolsko leto 2016/2017, v času šolskih dni«.

Preberi več...
NATEČAJ ZA IZDELAVO LOGOTIPA POSAMEZNIH ENOT VZGOJNO VARSTVENEGA ZAVODA SLOVENJ GRADEC

NATEČAJ ZA IZDELAVO LOGOTIPA POSAMEZNIH ENOT VZGOJNO VARSTVENEGA ZAVODA SLOVENJ GRADEC

ZAKLJUČENO!
Predmet natečaja je izdelava logotipa posameznih enot Vzgojno varstvenega zavoda Slovenj Gradec.

Preberi več...
Povabilo k oddaji ponudbe – Prevoz učencev v Mestni občini Slovenj Gradec za šolsko leto 2016/2017, sklop 16.

Povabilo k oddaji ponudbe – Prevoz učencev v Mestni občini Slovenj Gradec za šolsko leto 2016/2017, sklop 16.

Spoštovani! Vabimo vas k oddaji ponudbe za Prevoz učencev iz šolskega okoliša Osnovne šole Šmartno, za šolsko leto 2016/2017, sklop 16, vozilo za prevoz 8 otrok (min. 8+1).

Preberi več...
1234567