Javna obvestila

Partizanski dom pod Malo Kopo - dopolnitev namere s 17.12.2015 o sklenitvi najemne pogodbe

Partizanski dom pod Malo Kopo - dopolnitev namere s 17.12.2015 o sklenitvi najemne pogodbe

  • 11 december 2015
  • Število pogledov: 1344
Partizanski dom pod Malo Kopo - dopolnitev namere s 17.12.2015 o sklenitvi najemne pogodbe

Dopolnitev s 17.12.2015

Na podlagi sklepa 13. seje Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec z dne 16.12.2015 (številka: 032-0040/2015), se drugi odstavek namere o oddaji stvarnega premoženja v najem z dne 7.12.2015, za nepremičnino – delno opremljeni objekt »Partizanski dom pod Malo Kopo«, neto površine 639,89 m2, brez depandanse, ki se nahaja na parc. št. 1418/25 k.o. 846 - Gradišče, v izmeri 3.000 m2 (v nadaljevanju: poslovni prostor), spremeni tako, da glasi:

Več v priponki - dopolnitev-namere-...


Osnovno besedilo

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino – delno opremljeni objekt »Partizanski dom pod Malo Kopo«, neto površine 639,89 m2, brez depandanse, ki se nahaja na parc. št. 1418/25 k.o. 846 - Gradišče, v izmeri 3.000 m2 (v nadaljevanju: poslovni prostor). Na predmetni parceli je vknjižena služnostna pravica dostopa, rušitve obstoječe restavracije !Partizanka! ob »Partizanskem domu pod Malo Kopo«, gradnje novih objektov, postavitve komunalne infrastrukture in vzdrževanja objektov v korist imetnika pravice, ter  služnostna pravica hoje in prevoza z vsemi motornimi vozili in služnost spravila lesa, v korist vsakokratnega lastnika gospodujočega zemljišča. 

Več pa v priponki...