Javne dražbe

Javna dražba za oddajo garaž in parkirnih mest v najem

Javna dražba za oddajo garaž in parkirnih mest v najem

  • 18 avgust 2015
  • Število pogledov: 1415

Dražitelji morajo najkasneje do 4.9.2015, do 10.00 ure, plačati varščino v znesku 50,00 EUR. Plačilo varščine je pogoj za sodelovanje na javni dražbi. S plačilom varščine lahko dražitelj draži vse nepremičnine. S plačilom varščine dražitelj sprejme obveznost pristopiti k dražbi. Dražiteljem, ki bodo plačali varščino, vendar ne bodo pristopili k draženju nepremičnine, se varščina ne vrne. Po pozivu Komisije k draženju posamezne nepremičnine in pristopu dražitelja k draženju le te, se šteje, da je s strani dražitelja bila dana ponudba za izklicno najemnino. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe posamezne nepremičnine.