Javne dražbe

Javna dražba

Javna dražba

  • 23 september 2015
  • Število pogledov: 1450

-          Predmet javne dražbe je zemljišče »Sotočje« s parc. št. 244/71 k.o. Slovenj Gradec v izmeri 2.409 m2, in zemljišče za individualno stanovanjsko gradnjo na območju Trobelj, parc. št. 129 k.o. Gradišče v izmeri 5.988 m2

-          Rok za prijavo na dražbo je ponedeljek, 12.10.2015 do 10:00 ure

-          Javna dražba bo potekala v sejni sobi MOSG dne 12.10.2015 ob 11:00 uri.