EasyDNNNews

Javni poziv za izbiro predstavnika zainteresirane javnosti v komisijo za dodelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v javnem interesu na področju športa za leto 2014 v MO Slovenj Gradec

Javni poziv za izbiro predstavnika zainteresirane javnosti v komisijo za dodelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v javnem interesu na področju športa za leto 2014 v MO Slovenj Gradec

  • 11 februar 2014
  • Število pogledov: 478

Predmet javnega poziva je Izbor enega predstavnika zainteresirane javnosti v  komisijo za dodelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v javnem interesu na področju športa za leto 2014. 

Na razpis se lahko prijavijo:

Fizične osebe oziroma posamezniki/posameznice, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Slovenj Gradec in so aktivni na področju športa.

Pisne kandidature, v katerih je potrebno navesti:

  • kratek življenjepis,
  • motiv za vključitev v  komisijo za dodelitev sredstev za sofinanciranje programov športa

morajo kandidatke/kandidati najkasneje do 24. 2. 2014 poslati priporočeno na naslov:

MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
Šolska ulica 5
2380 SLOVENJ GRADEC

z obveznim pripisom: »Ne odpiraj – prijava na javni poziv za izbiro predstavnika zainteresirane javnosti v  komisijo za dodelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v javnem interesu na področju športa za leto 2014.«

Kandidatke/kandidati lahko prijave oddajo tudi v vložišču Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.

 

Celotno besedilo javnega poziva najdete tukaj.