EasyDNNNews

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »NADZOR NAD DELI: ZAMENJAVA DOTRAJANE ELEKTRIČNE NAPELJAVE V KOROŠKI GALERIJI LIKOVNIH UMETNOSTI«

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »NADZOR NAD DELI: ZAMENJAVA DOTRAJANE ELEKTRIČNE NAPELJAVE V KOROŠKI GALERIJI LIKOVNIH UMETNOSTI«

  • 20 marec 2015
  • Število pogledov: 755

Spoštovani!

 

Vabimo vas k oddaji ponudbe: »nadzor nad deli: zamenjavo dotrajane električne napeljave v Koroški galeriji likovnih umetnosti«.

Sestavni del tega povabila je popis del za izvedbo I. faze zamenjave dotrajane električne napeljave, obrazec »Ponudba«.

Ponudbo, oddajte v zaprti ovojnici, najkasneje do 31. 3. 2015, s pripisom »PONUDBA NADZOR 430-22/2015, NE ODPIRAJ!«

Upoštevale se bodo ponudbe, ki bodo do 31. 3. 2015 oddane osebno v vložišču Mestne občine Slovenj Gradec ali po pošti na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.

 

Pričetek del: 22. 5. 2015, dokončanje: 1. 6. 2015.