EasyDNNNews

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »ZAMENJAVA DOTRAJANE ELEKTRIČNE NAPELJAVE V KOROŠKI GALERIJI LIKOVNIH UMETNOSTI«

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »ZAMENJAVA DOTRAJANE ELEKTRIČNE NAPELJAVE V KOROŠKI GALERIJI LIKOVNIH UMETNOSTI«

  • 20 marec 2015
  • Število pogledov: 1074

Spoštovani!

 

Vabimo vas k oddaji ponudbe: »zamenjavo dotrajane električne napeljave v Koroški galeriji likovnih umetnosti«.

Sestavni del tega povabila je popis del za izvedbo I. faze zamenjave dotrajane električne napeljave, obrazec »Ponudba« in osnutek pogodbe.

Ponudbo (s priloženim popisom del, rekapitulacijo del in parafirano pogodbo), oddajte v zaprti ovojnici, najkasneje do 31. 3. 2015, s pripisom »PONUDBA 430-21/2015, NE ODPIRAJ!«

Upoštevale se bodo ponudbe, ki bodo do 31. 3. 2015 oddane osebno v vložišču Mestne občine Slovenj Gradec ali po pošti na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.

DODATNE INFORMACIJE: Povabilo k oddaji ponudbe se nanaša na izvedbo I. faze, katera vključuje: razdelilnik, glavno traso (kab. palice vzdolžno) in razsvetljava v kupolah. Vprašanja lahko podate v pisni obliki na e naslov: info@slovenjgradec.si. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani. 

 

Pričetek del: 22. 5. 2015, dokončanje: NAJKASNEJE 1. 6. 2015.


ROK ZA ODDAJO PONUDBE, se ne glede na določila v Povabilu k oddaji ponudbe, podaljša do 3. 4. 2015.

 

Ponudbo (s priloženim popisom del, rekapitulacijo del in parafirano pogodbo), oddajte v zaprti ovojnici, najkasneje do 3. 4. 2015, s pripisom »PONUDBA 430-21/2015, NE ODPIRAJ!« Upoštevale se bodo ponudbe, ki bodo do 3. 4. 2015 oddane osebno v vložišču Mestne občine Slovenj Gradec ali po pošti na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.

 

VPRAŠANJE PONUDNIKA z dne 24. 3. 2015.

1) Luči:  ostanejo na istem mestu nad kupolo?  Usmeritev navpično, vodoravno ali poševno?

2) razdelilec: je omara samostoječa pred zidom, ali vzidana v zid, kot trenutna, kaj spada pod pozicijo "vezava kpl 20"

3) pleksi plošče: ostanejo na isti konstrukciji?

4) delovni čas: dovoljeni delovni čas?

 

ODGOVORI NA VPRAŠANJE PONUDNIKA:

Svetilke ostajajo na isti konstrukciji pod enakim kotom, kot obstoječe.

Omara je prostostoječa, obstoječa je n.o. sestavljena iz U8 omaric, ki se odstrani in na istem mestu postavi nova.

Vezava kpl 20 - pomeni vezava komplet v 20 urah.

Pleksi plošče ostanejo na obstoječi konstrukciji Delovni čas: Kot je navedeno v osnutku pogodbe, bo večji del galerije (kjer se bodo izvajala dela), v času od 22. 5. 2015 do datuma dokončanja 1. 6. 2015 zaprt za javnost, zato se lahko dela nemoteno izvajajo.