EasyDNNNews

POZIV K ODDAJI PONUDBE ZA PREVOZ UČENCEV

Vabimo vas k oddaji ponudbe za Prevoz učencev iz šolskega okoliša POŠ Sele do matične osnove šole v Slovenj Gradcu, za šolsko leto 2015/2016.
  • 12 avgust 2015
  • Število pogledov: 1487

Dne 12. 8. 2015 je bilo na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec objavljeno povabilo k oddaji ponudbe za Prevoz učencev iz šolskega okoliša POŠ Sele do matične osnove šole v Slovenj Gradcu, za šolsko leto 2015/2016, za sklop 17, vozilo za prevoz min. 6 otrok (min. 6+1), ki ga naročnik dopolnjuje oz. popravlja.

Dopolnjuje se OBR 1 popravek, h kateremu je potrebno priložiti tudi ustrezna dokazila.

 

Vabimo vas k oddaji ponudbe za Prevoz učencev iz šolskega okoliša POŠ Sele do matične osnove šole v Slovenj Gradcu, za šolsko leto 2015/2016, za sklop 17, vozilo za prevoz min. 6 otrok (min. 6+1).

Ponudbo (s priloženimi obrazci) v tiskani obliki, oddajte v zaprti ovojnici, s pripisom »PONUDBA 430-0070/2015 – SKLOP 17, NE ODPIRAJ!«

Pojasnila o vsebini povabila k oddaji ponudbe sme ponudnik zahtevati po e pošti, na e naslov: info@slovenjgradec.si, s pripisom: vprašanje prevoz otrok, sklop 17, št. 430-0070/2015, do vključno 17. 8. 2015. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, kjer je objavljeno povabilo k oddaji ponudbe.

Upoštevale se bodo ponudbe, ki bodo do 19.  8.  2015  do 9. ure prispele na Mestno občino Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.