EasyDNNNews

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »NADZOR NAD DELI: ZAMENJAVA DOTRAJANE ELEKTRIČNE NAPELJAVE V KOROŠKI GALERIJI LIKOVNIH UMETNOSTI«

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »NADZOR NAD DELI: ZAMENJAVA DOTRAJANE ELEKTRIČNE NAPELJAVE V KOROŠKI GALERIJI LIKOVNIH UMETNOSTI«

POVABILO K ODDAJI PONUDBE »NADZOR NAD DELI: ZAMENJAVA DOTRAJANE ELEKTRIČNE NAPELJAVE V KOROŠKI GALERIJI LIKOVNIH UMETNOSTI«
Preberi več...
Javni poziv za zbiranje ponudb za izvajanje določenih nalog zaščite in reševanja v letu 2014

Javni poziv za zbiranje ponudb za izvajanje določenih nalog zaščite in reševanja v letu 2014

Predmet razpisa je sofinanciranje prostovoljnih društev in organizacij, ki izvajajo posamezne naloge zaščite in reševanja.
Preberi več...
Zbiranje vlog za prijavo škode po žledu v gozdovih

Zbiranje vlog za prijavo škode po žledu v gozdovih

Zbiranje vlog za prijavo škode po žledu v gozdovih
Preberi več...
Javni poziv za izbiro predstavnika zainteresirane javnosti v komisijo za dodelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v javnem interesu na področju športa za leto 2014 v MO Slovenj Gradec

Javni poziv za izbiro predstavnika zainteresirane javnosti v komisijo za dodelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v javnem interesu na področju športa za leto 2014 v MO Slovenj Gradec

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja JAVNI POZIV za izbiro predstavnika zainteresirane javnosti v komisijo za dodelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v javnem interesu na področju športa za leto 2014 v MO Slovenj Gradec
Preberi več...
J A V N I  P O Z I V za izbiro predstavnikov zainteresirane javnosti v Svet zavoda Javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec

J A V N I P O Z I V za izbiro predstavnikov zainteresirane javnosti v Svet zavoda Javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec

Izbor predstavnikov zainteresirane javnosti v Svet zavoda Javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec (enega za področje turizma, enega za področje socialnih programov, enega za področje mladinskih programov in enega za področje športa) za mandatno obdobje od imenovanja do imenovanja novega sestava občinskega sveta z lokalnimi volitvami v letu 2014.
Preberi več...
123456