Javni razpisi

Oprema v športni dvorani Slovenj Gradec

Oprema v športni dvorani Slovenj Gradec

  • 21 junij 2013
  • Število pogledov: 739

Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo s strani ponudnikov predložene naročniku najkasneje do dne 04.07.2013 do 10:00 ure na naslov MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec. Do tega dne in ure oddana ponudba V VLOŽIŠČE občine se bo štela za pravočasno.

Javno odpiranje ponudb bo dne 04.07.2013 ob 11:00. uri v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec