Javni razpisi

Razpis za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v Mestni občini Slovenj Gradec

Razpis za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v Mestni občini Slovenj Gradec

  • 19 julij 2013
  • Število pogledov: 829

Zbirajo se ponudbe za prodajo nepremičnin v Mestni občini Slovenj Gradec na lokacijah:

 

A. Stanovanjski objekt Cankarjeva 6/a), 2380 Slovenj Gradec,  neto tlorisna površina 582,20m2. Izhodiščna cena nepremičnine znaša 80.000,00 EUR

B. Poslovni prostor v stanovanjsko poslovni stavbi Glavni trg 51, 2380 Slovenj Gradec, pritličje, v izmeri 29,30m3 m2. Izhodiščna cena poslovnega prostora znaša 33.690,00 EUR.

C. Garaža na Gubčevi ulici, 2380 Slovenj Gradec, garaža neto tlorisna površina 14,53m2. Izhodiščna cena 2.550,00 EUR. Do nakupa upravičeni stanujoči lastniki stanovanj na Gubčevi ul. 5, 6, 7 in 8.

D. Zemljišče parc. št. 304/6 k.o. 850-Slovenj Gradec (ID 6100270), površina 1362m2. Izhodiščna cena 47.670,00 EUR.

 

Rok za oddajo je 7.8.2013 do 9.00 ure.

Besedilo razpisa

Obrazec ponudbe