Javni razpisi

Javni razpis za podelitev priznanj Športne zveze Slovenj Gradec na področju športa v mestni občini Slovenj Gradec za leto 2013

Javni razpis za podelitev priznanj Športne zveze Slovenj Gradec na področju športa v mestni občini Slovenj Gradec za leto 2013

  • 28 november 2013
  • Število pogledov: 839

Kandidate za priznanja Športne zveze  lahko predlagajo pravne in fizične osebe.

Predlog mora vsebovati:

  • naslov predlagatelja
  • podatke o kandidatu,
  • podrobno utemeljitev in ustrezno dokumentacijo o opravljenem delu.

Kriteriji za izbor priznanj Športne zveze so opredeljeni v Pravilniku Športne zveze Slovenj Gradec o priznanjih na področju športa v MO Slovenj Gradec.