Javni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju kulture v letu 2014

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju kulture v letu 2014

  • 4 april 2014
  • Število pogledov: 833

Področje javnega razpisa: sofinanciranje izvedbe kulturnih projektov na področjih glasbe, vizualnih dejavnosti, intermedijske in avdivizualne ustvarjalnosti ter literature.

Upravičeni prijavitelji, ki lahko podajo vloge za ta razpis, so nejavni zavodi, ustanove, društva, zveze društev in druge pravne osebe zasebnega prava ter posamezniki, ki delujejo na razpisanih kulturnih področjih.

Prijave morajo biti oddane priporočeno na pošti do zaključka razpisanega roka, to je do 5.5.2014 na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec ali osebno na sedežu naročnika do 5.5.2014 do 15. ure.