Javni razpisi

NABAVA VEČJEGA TEHNIČNEGA REŠEVALNEGA VOZILA Z DVIGALOM – TRV2 – D (1 + 2)

NABAVA VEČJEGA TEHNIČNEGA REŠEVALNEGA VOZILA Z DVIGALOM – TRV2 – D (1 + 2)

  • 30 julij 2014
  • Število pogledov: 838

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do 9. 9. 2014 najkasneje do 9:00 ure v vložišče Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo pri tem javnem razpisu.

Javno odpiranje ponudb bo 9. 9. 2014 ob 11:00 uri v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec.

Razpisna dokumentacija (v prilogi)