Javni razpisi

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA IZDELAVO POŽARNEGA REDA IN EVAKUACIJSKEGA NAČRTA ZA NOVOGRADNJO

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA IZDELAVO POŽARNEGA REDA IN EVAKUACIJSKEGA NAČRTA ZA NOVOGRADNJO

  • 3 julij 2015
  • Število pogledov: 841

Ponudbo (s priloženimi obrazci) v tiskani obliki, oddajte v zaprti ovojnici, s pripisom »PONUDBA 430-63/2014 – GŠ, NE ODPIRAJ!«

Upoštevale se bodo ponudbe, ki bodo do 7. 7. 2015  do 9. ure prispele na Mestno občino Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.

 

Povabilo