Javni razpisi

JAVNO POVABILO za izbor razstav v MESTNI GALERIJI MOSG leto 2016

JAVNO POVABILO za izbor razstav v MESTNI GALERIJI MOSG leto 2016

  • 16 november 2015
  • Število pogledov: 671

V prijavi pošljite:

- prijava na javno povabilo,

- kratek življenjepis, vključno s seznamom dosedanjih razstav,

- umetniško mapo z vizualnim materialom in kratko predstavitvijo dela v zadnjih letih (od 2011 naprej) – največ 100 besed,

- predstavitev predlaganega dela za razstavo, oz.  v primeru da boste realizirali novo delo za razstavo, vas prosimo za opis predlaganega projekta (natančen opis koncepta in načrta izvedbe projekta)  – največ 150 besed,

- naslov spletne strani (ni obvezno, le v primeru da jo imate),

- v primeru, da kandidirate z videom, animacijo ali zvočnim projektom, lahko priložite še DVD s kopijo posnetka oz. delujočo povezavo do posnetka na spletu.

 

O izboru bodo sodelujoči obveščeni do 15.01.2016

Dodatne informacije in pojasnila dobite na naslovu:

anita.jesenicnik@slovenjgradec.si ,tel. 02 88121 66