Javni razpisi

JAVNI RAZPIS ZA LETO 2015 - ŽELEZNIKARJEVE NAGRADE

JAVNI RAZPIS ZA LETO 2015 - ŽELEZNIKARJEVE NAGRADE

  • 7 december 2015
  • Število pogledov: 1145

ŽELEZNIKARJEVA NAGRADA se podeli za aktivno delovanje in izjemne uspehe ter dosežke večletnega dela, ki jih doseže posameznik, skupina ali organizacija s strokovnim in/ali organizacijskim delovanjem na področju športa, ki pomenijo pomemben prispevek k razvoju športa, ugleda in uveljavljanju občine.

Železnikarjevo nagrado lahko prejmejo športni delavci ali aktivni športniki za življenjsko delo ali dosežke, s katerimi so se izjemno uveljavili v državnem ali mednarodnem okolju.

ŽELEZNIKARJEVA PLAKETA se podeli posameznikom, skupini ali organizaciji, ki deluje na območju Mestne občine Slovenj Gradec, kot priznanje za dosežene športne rezultate, uspešno organizacijsko in/ali strokovno delo na področju športa.

Predlog za podelitev priznanj mora biti predložen v pisni obliki in mora vsebovati:

-          podatke o predlagatelju,

-          natančne podatke o kandidatu,

-          utemeljitev in obrazložitev predloga s konkretno navedbo vrste priznanja,

-          morebitne dokumente, ki potrjujejo dejstva v utemeljitvi.

Kandidate za priznanja lahko predlagajo v obliki  predloga fizične osebe in pravne osebe. Vsak predlagatelj lahko predlaga enega kandidata samo za eno isto priznanje. Predlagani kandidat lahko prejme samo eno priznanje za isti dosežek.

 

Razpis za priznanja na področju športa v MO Slovenj Gradec za leto 2015