Javni razpisi

Sofinanciranje kulturnih projektov na področju kulture v letu 2016 (v nadaljevanju: JR-MOSG-KP2016)

Sofinanciranje kulturnih projektov na področju kulture v letu 2016 (v nadaljevanju: JR-MOSG-KP2016)

  • 7 januar 2016
  • Število pogledov: 1412

PODROČJE JAVNEGA RAZPISA

-        Sofinanciranje izvedbe kulturnih projektov na področjih:

-        glasbe,

-        vizualnih dejavnosti,

-        intermedijske in avdivizualne ustvarjalnosti,

-        literature.

 

ROK ZA ODDAJO

Prijave morajo biti oddane priporočeno na pošti do zaključka razpisnega roka, to je do 9. 2. 2016 na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec ali osebno na sedežu naročnika do 9. 2. 2016 do 15. ure.

 

VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV in SOFINANCIRANJA

Sredstva za sofinanciranje izbranih projektov bo Mestna občina Slovenj Gradec zagotovila iz proračunskih sredstev za leto 2016. Razpoložljiva sredstva za leto 2016 znašajo 15.000,00 EUR. Višina sredstev je določena s sprejetim Odlokom o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2016 (Uradni list RS, št. 101/2015).