Javni razpisi

Sofinanciranje programov na področju športa v javnem interesu v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2016

Sofinanciranje programov na področju športa v javnem interesu v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2016

  • 14 januar 2016
  • Število pogledov: 1155

Predmet razpisa je sofinanciranje  izvajalcev programov športa v javnem interesu.

Vloge izpolnjene izključno na predpisanih obrazcih in s priloženo predpisano dokumentacijo, morajo kandidati poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov:

Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, 2380 Slovenj Gradec, najkasneje do 15.02.2016, ali tega dne priporočeno na pošti.

Na zaprti ovojnici mora biti napisano sledeče:

·         polni naslov pošiljatelja,

·         polni naslov prejemnika,

·         pripis ××NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS ŠPORT 2016××