Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kulturnih projektov na področju KULTURNE DEDIŠČINE v letu 2016 (v nadaljevanju: JR-MOSG-KD2016)

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kulturnih projektov na področju KULTURNE DEDIŠČINE v letu 2016 (v nadaljevanju: JR-MOSG-KD2016)

  • 2 februar 2016
  • Število pogledov: 1353

Prijave morajo biti oddane priporočeno na pošti do zaključka razpisnega roka, to je do 7. 3. 2016, na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec ali osebno na sedežu naročnika do 7. 3. 2016 do 15. ure. Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z izpolnjenim ter nalepljenim obrazcem za kuverto (obrazec št. 5). Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje v razpisnem roku na enak način kot velja za pošiljanje vloge.

Dodatne informacije: Pristojna oseba za dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem razpisom je Natalija Knez, višji svetovalec I. za družbene dejavnosti. Vprašanja je potrebno podajati v pisni obliki, po pošti ali na e-naslov: info@slovenjgradec.si. Odgovori na zastavljena vprašanja bodo v roku 3 dni od postavitve objavljeni na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, zavihek »za občana«, javni razpisi. Vprašanja se lahko postavijo do 1. 3. 2016.