Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj  kmetijstva,  gozdarstva in podeželja v mestni občini Slovenj Gradec v letu 2014

JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v mestni občini Slovenj Gradec v letu 2014

Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev (državnih pomoči) za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2014 (sofinanciranje v kmetijstvu in v gozdarstvu - skupinske izjeme in de minimis). Okvirna višina razpisanih sredstev za navedene ukrepe znaša za sofinanciranje v kmetijstvu - skupinske izjeme 48.500,00 EUR in za sofinanciranje tehnične podpore v gozdarstvu-de minimis 4.000,00 EUR in za pokrivanje operativnih stroškov transporta - de minimis 10.000,00 EUR. V kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke.
Preberi več...
JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za vzpodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2014
Javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev v mestni občini Slovenj Gradec
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju športa v javnem interesu v Mestni občini Slovenj Gradec, v letu 2014
RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S TOPLOTNO ENERGIJO S KOTLOVNICO NA LESNO BIOMASO ZA OBJEKTE OSNOVNE ŠOLE ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU, VRTCA ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU IN MOREBITNIH DRUGIH SOSEDNJIH OBJEKTOV – ROK
Prvi6789101112131415zadnji