Javni razpisi

Javni razpis za izbiro izvajalca za obnovo vodooskrbnega sistema v Mislinjski dolini

Javni razpis za izbiro izvajalca za obnovo vodooskrbnega sistema v Mislinjski dolini

Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo s strani ponudnikov predložene naročniku najkasneje do 11.02.2014 do 10.00 ure na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec.
Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ ZA PROJEKT:  »ENERGETSKA SANACIJA PODRUŽNIČNA OŠ RAZBOR«

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ ZA PROJEKT: »ENERGETSKA SANACIJA PODRUŽNIČNA OŠ RAZBOR«

Z izvedbo javnega naročila se bo izvedla energetska sanacija podružnične OŠ Razbor. Ponudba se lahko priloži za enega ali oba sklopa: Sklop 1 : Energetska sanacija podružnična OŠ Razbor Sklop 2: Posodobitev kotlovnice podružnična OŠ Razbor
Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ ZA PROJEKT:  »SANACIJA VRTCEV V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC«

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ ZA PROJEKT: »SANACIJA VRTCEV V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC«

Z izvedbo javnega naročila se bo izvedla sanacija vrtcev v Mestni občini Slovenj Gradec.
Preberi več...
Javni razpis za podelitev priznanj Športne zveze Slovenj Gradec na področju športa v mestni občini Slovenj Gradec za leto 2013
Javni razpis za leto 2013 za podelitev Železnikarjeve nagrade in Železnikarjevih plaket
Prvi78910111213141516zadnji