Javni razpisi

Ureditev učilnic in sanitarij - Glasbena šola

Ureditev učilnic in sanitarij - Glasbena šola

Vabimo vas k oddaji ponudbe
Preberi več...
DOBAVA IN MONTAŽA OPREME ZA MREŽNI PODJETNIŠKI INKUBATOR SLOVENJ GRADEC

DOBAVA IN MONTAŽA OPREME ZA MREŽNI PODJETNIŠKI INKUBATOR SLOVENJ GRADEC

Predmet javnega naročila blaga je dobava in montaža pisarniške in laboratorijske opreme po specifikacijah iz popisov in druge dokumentacije za Mrežni podjetniški inkubator Slovenj Gradec. Specifikacije so razvidne iz popisa, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Preberi več...
JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ ZA PROJEKT »SANACIJA PLAZU NA LC 377061 PODGORJE-VELUNJE (SKOBIR-KRIŽIŠČE VELUNJE)«.

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ ZA PROJEKT »SANACIJA PLAZU NA LC 377061 PODGORJE-VELUNJE (SKOBIR-KRIŽIŠČE VELUNJE)«.

Investicija se sofinancira iz državnega proračuna. Pogodba z izbranim izvajalcem se bo sklenila po podpisu pogodbe o sofinanciranju naročnika z Republiko Slovenijo. V primeru, da naročnik sofinanciranja ne pridobi, si naročnik pridržuje pravico, da pogodbe z izbranim izvajalcem zaradi pomanjkanja sredstev ne sklene.
Preberi več...
PREVOZI UČENCEV OSNOVNIH ŠOL V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC ZA ŠOLSKO LETO 2013/14

PREVOZI UČENCEV OSNOVNIH ŠOL V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC ZA ŠOLSKO LETO 2013/14

Naročnik vabi vse zainteresirane in usposobljene ponudnike, da skladno z razpisnimi pogoji oddajo svojo ponudbo za izvajanje razpisanih del.
Preberi več...
Javni razpis za izbiro izvajalca gradenj za projekt »Energetska sanacija (ove in ure) Osnovne šole Podgorje«

Javni razpis za izbiro izvajalca gradenj za projekt »Energetska sanacija (ove in ure) Osnovne šole Podgorje«

Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo s strani ponudnikov predloţene naročniku najkasneje do dne 30.05.2013, do 09:00 ure na naslov MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec. Do tega dne in ure oddana ponudba V VLOŽIŠČE občine se bo štela za pravočasno.
Preberi več...
Prvi9101112131415161718