Javni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev v mestni občini Slovenj Gradec za leto 2013
JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA ZA PROJEKT »Rekonstrukcija filtrske postaje bazenske tehnike na kopališču Slovenj Gradec« - ODPRTI POSTOPEK

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA ZA PROJEKT »Rekonstrukcija filtrske postaje bazenske tehnike na kopališču Slovenj Gradec« - ODPRTI POSTOPEK

Predmet javnega naročila blaga je dobava in montaža oziroma rekonstrukcija filtrske postaje bazenske tehnike na kopališču Slovenj Gradec. Specifikacije so razvidne iz popisa, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Preberi več...
Javni razpis za izbiro izvajalca gradenj za projekt »Sanacija strehe Druge osnovne šole Slovenj Gradec - 1. faza«

Javni razpis za izbiro izvajalca gradenj za projekt »Sanacija strehe Druge osnovne šole Slovenj Gradec - 1. faza«

Mestna občina Slovenj Gradec vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS št. 12/2013-UPB5, v nadaljevanju ZJN-2) vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb. Za oddajo naročila se v skladu s 25. čl. ZJN-2 izvede javni razpis po odprtem postopku. Naročnik bo na podlagi, v nadaljevanju navedenih pogojev in meril, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo za projekt »SANACIJA DRUGE OSNOVNE ŠOLE SLOVENJ GRADEC – 1. FAZA«.
Preberi več...
Ureditev cestne in komunalne infrastrukture v vaškem jedru Sele

Ureditev cestne in komunalne infrastrukture v vaškem jedru Sele

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ ZA PROJEKT »UREDITEV CESTNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V VAŠKEM JEDRU SELE« ODPRTI POSTOPEK
Preberi več...
Cesta Gmajna

Cesta Gmajna

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ ZA PROJEKT »CESTA GMAJNA« ODPRTI POSTOPEK
Preberi več...
Prvi9101112131415161718