Javni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2013

Javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2013

Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, objavlja javni razpis za izbor projektov in programov s področja socialnega varstva.
Preberi več...
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v mestni obcini slovenj gradec v letu 2013

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v mestni obcini slovenj gradec v letu 2013

Predmet razpisa je dodelitev proracunskih sredstev (državnih pomoci) za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni obcini Slovenj Gradec v letu 2013 (sofinanciranje v kmetijstvu in v gozdarstvu - skupinske izjeme in de minimis). Okvirna višina razpisanih sredstev za navedene ukrepe znaša za sofinanciranje v kmetijstvu - skupinske izjeme 24.000,00 EUR in za sofinanciranje tehnicne podpore v gozdarstvu-de minimis 4.000,00 EUR in za pokrivanje operativnih stroškov transporta -de minimis 14.500,00 EUR. V kolikor sredstva na posamezni proracunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proracunske postavke.
Preberi več...
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju športa v javnem interesu v Mestni občini Slovenj Gradec, v letu 2013

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju športa v javnem interesu v Mestni občini Slovenj Gradec, v letu 2013

Vloge izpolnjene izključno na predpisanih obrazcih in s priloženo predpisano dokumentacijo, morajo kandidati poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, 2380 Slovenj Gradec, do najkasneje do petka, 19. 4. 2013, ali tega dne priporočeno na pošti.
Preberi več...
PC OZARE - DRUGO JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin Mestne občine Slovenj Gradec

PC OZARE - DRUGO JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin Mestne občine Slovenj Gradec

parc. št. 271/17, 278/7, 265/8, 265/7, 263/8, 263/9, 265/13, 286/14, 251/7, 263/4, 1008/37, 251/8, 1008/38, 251/6, 1008/36, 251/9, 289/4 in 289/11, vse k.o. 850 – Slovenj Gradec
Preberi več...
Javni razpis za leto 2013 za podelitev Železnikarjeve nagrade in Železnikarjevih plaket
Prvi9101112131415161718